Grattis Lo!

Till två godkända resultat i rallylydnad
och därmed titeln RLD N.
Lycka till i fortsättningsklassen!

RLD N Csillagosz Lee Loo, foto Catrin l.