Grattis Sally!

Borås Nat. utställning 1/7

Sally, Excellent med CERT, 1 BT och BIM.
Stort grattis Lena och Tomas!

BIR Pilisi Kocos Notas och BIM Csillagosz Honey Bee ”Sally” Foto Tomas S.