Q-kullen 2 veckor

3 av 4 har öppnat sina ögon, och den fjärde har små springor så snart så.
Vi har haft lite klo-vård för första gången.

Pojkarna
Flickorna
Hungriga efter fotomodellandet!