Valpar på G 2?

Parning har skett mellan

Pumi
RLDN Csillagosz Di Vinessa

 

SE UCH Csillagosz Eagle Eye

Vi hoppas på valpar i mitten av mars.